تست فیبر نوری یک فرایند مهم در شبکه های ارتباطی است که به کمک آن می توان به راحتی کیفیت ارتباط را بررسی کرد. ما در این مقاله به عملکرد دستگاه OTDR و نحوه کار آن می پردازیم و شما در پایان مقاله متوجه می…