خرید و قیمت بهترین کابل یاب فیبر نوری مقدمه کابل یاب فیبر نوری یک دستگاه است که برای پیدا کردن و شناسایی کابل‌ های فیبر نوری استفاده می‌ شود. این دستگاه با استفاده از امواج نوری، می‌ تواند کابل‌ های…

خرید و قیمت تستر فیبر نوری ftb2 مقدمه تستر فیبر نوری یک دستگاه اندازه ‌گیری و تست برای ارزیابی و اطمینان از عملکرد فیبرهای نوری در شبکه‌ های ارتباطات است. این دستگاه‌ ها برای اندازه‌ گیری پارامترهای…